FotoMat© – fotoautomat til studiekort

FotoMat© – fotoautomat til studiekort

Mange skoler og læreanstalter har installeret fotoautomaten og sparet mange resurser ved at eleverne fotografere sig selv. Skolen skal ikke bruge tid og penge på at arrangere fotografering. Efterfølgende kan der udprintes studiekort til eleverne fra den eksisterende database.

Nu kan du selv printe studiekort direkte fra jeres eksisterende elev system f.eks. Lectio, Boss, Ludus eller andet system. Hidtil har skolerne selv skullet sørge for at få taget billeder via eget kamera (eller webcam) eller få en ekstern fotograf til det. Nu kan den del overtages af en fotoautomat og frigøre ressourcer til andet arbejde.

Sådan virker fotoautomaten:

  • Eleven starter processen i fotoautomaten.
  • Eleven scanner sygesikringskort med CPR stregkode i fotoautomaten.
  • Systemet foretager opslag i ekstern database og præsenterer navn.
  • Eleven trykker på knappen “tag billede” på skærmen.
  • Billedet vises på skærmen sammen med teksten “godkend billede eller tag nyt”.
  • Ved godkendt billede lagres billedet i databasen under CPR nummeret.

Læs mere om FotoMat